Προεγγραφή Μοντέλων
Δείτε τον κανονισμό της έκθεσης

* Απαραίτητα Πεδία

 
e-mail:
* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλέφωνο:
Ηλικία:
Πόλη:
Μέλος ΟΣΜΧ:
Μέλος Αλλου Ομίλου:
Μοντέλο 1
Κατηγορία:
Κλάση:
Ονομασία Μοντέλου:
Κλίμακα:
Εταιρεία:
Βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (περιγραφή αυτών):
Μοντέλο 2
Κατηγορία:
Κλάση:
Ονομασία Μοντέλου:
Κλίμακα:
Εταιρεία:
Βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (περιγραφή αυτών):
Μοντέλο 3
Κατηγορία:
Κλάση:
Ονομασία Μοντέλου:
Κλίμακα:
Εταιρεία:
Βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (περιγραφή αυτών):
Μοντέλο 4
Κατηγορία:
Κλάση:
Ονομασία Μοντέλου:
Κλίμακα:
Εταιρεία:
Βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (περιγραφή αυτών):
Μοντέλο 5
Κατηγορία:
Κλάση:
Ονομασία Μοντέλου:
Κλίμακα:
Εταιρεία:
Βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (περιγραφή αυτών):
Σχόλια: